Finsk tal fra 1 til 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Nolla
1 3 Yksi
2 To Kaksi
3 Tre Kolme
4 Fire Neljä
5 Fem Viisi
6 Seks Kuusi
7 Syv Seitsemän
8 Otte Kahdeksan
9 Ni Yhdeksän
10 Ti Kymmenen
11 Elleve Yksitoista
12 Tolv Kaksitoista
13 Tretten Kolmetoista
14 Fjorten Neljätoista
15 Femten Viisitoista
16 Seksten Kuusitoista
17 Sytten Seitsemäntoista
18 Atten Kahdeksantoista
19 Nitten Yhdeksäntoista
20 Tyve Kaksikymmentä
21 Tyve én Kaksikymmentäyksi
22 Tyve to Kaksikymmentäkaksi
23 Tyve tre Kaksikymmentä kolme
24 Fireogtyve Kaksikymmentäneljä
25 Femogtyve Kaksikymmentäviisi
26 Tyve seks Kaksikymmentä kuusi
27 Tyve syv Kaksikymmentä seitsemän
28 Tyve otte Kaksikymmentäkahdeksan
29 Tyve ni Kaksikymmentä yhdeksän
30 Tredive Kolmekymmentä
31 Enogtredive Kolmekymmentäyksi
32 Toogtredive Kolmekymmentäkaksi
33 Treogtredive Kolmekymmentä kolme
34 Fireogtredive Kolmekymmentä neljä
35 Femogtredive Kolmekymmentä viisi
36 Seksogtredive Kolmekymmentä kuusi
37 Syvogtredive Kolmekymmentäseitsemän
38 Otteogtredive Kolmekymmentä kahdeksan
39 Tredive ni Kolmekymmentä yhdeksän
40 Fyrre Neljäkymmentä
41 Enogfyrre Neljäkymmentä yksi
42 Toogfyrre Neljäkymmentä kaksi
43 Treogfyrre Neljäkymmentä kolme
44 Fireogfyrre Neljäkymmentä neljä
45 Femogfyrre Neljäkymmentäviisi
46 Seksogfyrre Neljäkymmentä kuusi
47 Syvogfyrre Neljäkymmentä seitsemän
48 Otteogfyrre Neljäkymmentä kahdeksan
49 Fyrre ni Neljäkymmentä yhdeksän
50 Halvtreds Viisikymmentä
51 Fifty ene Viisikymmentä yksi
52 Fifty to Viisikymmentä kaksi
53 Fifty tre Viisikymmentä kolme
54 Fifty fire Viisikymmentä neljä
55 Fifty fem Viisikymmentä viisi
56 Fifty seks Viisikymmentä kuusi
57 Fifty syv Viisikymmentä seitsemän
58 Fifty otte Viisikymmentä kahdeksan
59 Fifty ni Viisikymmentä yhdeksän
60 Tress Kuusikymmentä
61 Enogtres Kuusikymmentä yksi
62 Sixty to Kuusikymmentä kaksi
63 Treogtres Kuusikymmentäkolme
64 Sixty fire Kuusikymmentä neljä
65 Sixty fem Kuusikymmentä viisi
66 Sixty seks Kuusikymmentä kuusi
67 Sixty syv Kuusikymmentä seitsemän
68 Sixty otte Kuusikymmentä kahdeksan
69 Sixty ni Kuusikymmentä yhdeksän
70 Halvfjerds Seitsemänkymmentä
71 Halvfjerds en Seitsemänkymmentä yksi
72 Seventy to Seitsemänkymmentä kaksi
73 Halvfjerds tre Seitsemänkymmentä kolme
74 Seventy fire Seitsemänkymmentä neljä
75 Halvfjerds fem Seitsemänkymmentä viisi
76 Halvfjerds seks Seitsemänkymmentä kuusi
77 Halvfjerds syv Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Halvfjerds otte Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Halvfjerds ni Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Firs Kahdeksankymmentä
81 Firs ene Kahdeksankymmentä yksi
82 Firs to Kahdeksankymmentä kaksi
83 Eighty tre Kahdeksankymmentä kolme
84 Eighty fire Kahdeksankymmentä neljä
85 Eighty fem Kahdeksankymmentä viisi
86 Firs seks Kahdeksankymmentä kuusi
87 Firs syv Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Eighty otte Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Firs ni Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Ninety Yhdeksänkymmentä
91 Halvfems én Yhdeksänkymmentäyksi
92 Halvfems to Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Ninety tre Ninety kolme
94 Halvfems fire Ninety neljä
95 Ninety fem Yhdeksänkymmentä viisi
96 Ninety Six Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Ninety syv Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Halvfems otte Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Ninety Nine Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Et hundrede Sata