Hollandsk tal fra 1 til 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Nul -
1 3 één -
2 To Twee -
3 Tre Drie -
4 Fire Vier -
5 Fem Vijf -
6 Seks Zes -
7 Syv Zeven -
8 Otte Acht -
9 Ni Negen -
10 Ti Tien -
11 Elleve Elf -
12 Tolv Twaalf -
13 Tretten Dertien -
14 Fjorten Veertien -
15 Femten Vijftien -
16 Seksten Zestien -
17 Sytten Zeventien -
18 Atten Achttien -
19 Nitten Negentien -
20 Tyve Twintig -
21 Tyve én Eenentwintig -
22 Tyve to Tweeëntwintig -
23 Tyve tre Drieëntwintig -
24 Fireogtyve Vierentwintig -
25 Femogtyve Vijfentwintig -
26 Tyve seks Zesentwintig -
27 Tyve syv Zevenentwintig -
28 Tyve otte Achtentwintig -
29 Tyve ni Negenentwintig -
30 Tredive Dertig -
31 Enogtredive Eenendertig -
32 Toogtredive Tweeëndertig -
33 Treogtredive Drieëndertig -
34 Fireogtredive Vierendertig -
35 Femogtredive Vijfendertig -
36 Seksogtredive Zesendertig -
37 Syvogtredive Zevenendertig -
38 Otteogtredive Achtendertig -
39 Tredive ni Negenendertig -
40 Fyrre Veertig -
41 Enogfyrre Eenenveertig -
42 Toogfyrre Tweeenveertig -
43 Treogfyrre Drieënveertig -
44 Fireogfyrre Vierenveertig -
45 Femogfyrre Vijfenveertig -
46 Seksogfyrre Zesenveertig -
47 Syvogfyrre Zevenenveertig -
48 Otteogfyrre Achtenveertig -
49 Fyrre ni Negenenveertig -
50 Halvtreds Vijftig -
51 Fifty ene Eenenvijftig -
52 Fifty to Tweeënvijftig -
53 Fifty tre Drieënvijftig -
54 Fifty fire Vierenvijftig -
55 Fifty fem Vijfenvijftig -
56 Fifty seks Zesenvijftig -
57 Fifty syv Zevenenvijftig -
58 Fifty otte Achtenvijftig -
59 Fifty ni Negenenvijftig -
60 Tress Zestig -
61 Enogtres Eenenzestig -
62 Sixty to Tweeënzestig -
63 Treogtres Drieënzestig -
64 Sixty fire Vierenzestig -
65 Sixty fem Vijfenzestig -
66 Sixty seks Zesenzestig -
67 Sixty syv Zevenenzestig -
68 Sixty otte Achtenzestig -
69 Sixty ni Negenenzestig -
70 Halvfjerds Zeventig -
71 Halvfjerds en Eenenzeventig -
72 Seventy to Tweeënzeventig -
73 Halvfjerds tre Zeventig drie -
74 Seventy fire Vierenzeventig -
75 Halvfjerds fem Vijfenzeventig -
76 Halvfjerds seks Zesenzeventig -
77 Halvfjerds syv Zeventig zeven -
78 Halvfjerds otte Achtenzeventig -
79 Halvfjerds ni Negenenzeventig -
80 Firs Tachtig -
81 Firs ene Eenentachtig -
82 Firs to Tweeëntachtig -
83 Eighty tre Drieëntachtig -
84 Eighty fire Vierentachtig -
85 Eighty fem Vijfentachtig -
86 Firs seks Zesentachtig -
87 Firs syv Zevenentachtig -
88 Eighty otte Achtentachtig -
89 Firs ni Negenentachtig -
90 Ninety Negentig -
91 Halvfems én Eenennegentig -
92 Halvfems to Tweeënnegentig -
93 Ninety tre Drieënnegentig -
94 Halvfems fire Vierennegentig -
95 Ninety fem Vijfennegentig -
96 Ninety Six Zesennegentig -
97 Ninety syv Negentig zeven -
98 Halvfems otte Achtennegentig -
99 Ninety Nine Negenennegentig -
100 Et hundrede Honderd -