tjekkisk tal fra 1 til 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Nula
1 3 Jeden
2 To Dvě
3 Tre Tři
4 Fire čtyři
5 Fem Pět
6 Seks šest
7 Syv Sedm
8 Otte Osm
9 Ni Devět
10 Ti Deset
11 Elleve Jedenáct
12 Tolv Dvanáct
13 Tretten Třináct
14 Fjorten čtrnáct
15 Femten Patnáct
16 Seksten šestnáct
17 Sytten Sedmnáct
18 Atten Osmnáct
19 Nitten Devatenáct
20 Tyve Dvacet
21 Tyve én Dvacet jedna
22 Tyve to Dvacet dva
23 Tyve tre Dvacet tři
24 Fireogtyve Dvacet čtyři
25 Femogtyve Dvacet pět
26 Tyve seks Dvacet šest
27 Tyve syv Dvacet sedm
28 Tyve otte Dvacet osm
29 Tyve ni Dvacet devět
30 Tredive Třicet
31 Enogtredive Třicet jedna
32 Toogtredive Třicet dva
33 Treogtredive Třicet tři
34 Fireogtredive Třicet čtyři
35 Femogtredive Třicet pět
36 Seksogtredive Třicet šest
37 Syvogtredive Třicet sedm
38 Otteogtredive Třicet osm
39 Tredive ni Třicet devět
40 Fyrre Čtyřicet
41 Enogfyrre Čtyřicet jedna
42 Toogfyrre Čtyřicet dva
43 Treogfyrre Čtyřicet tři
44 Fireogfyrre Čtyřicet čtyři
45 Femogfyrre Čtyřicet pět
46 Seksogfyrre Čtyřicet šest
47 Syvogfyrre Čtyřicet sedm
48 Otteogfyrre Čtyřicet osm
49 Fyrre ni Čtyřicet devět
50 Halvtreds Padesát
51 Fifty ene Padesát jedna
52 Fifty to Padesát dva
53 Fifty tre Padesát tři
54 Fifty fire Padesát čtyři
55 Fifty fem Padesát pět
56 Fifty seks Padesát šest
57 Fifty syv Padesát sedm
58 Fifty otte Padesát osm
59 Fifty ni Padesát devět
60 Tress Šedesát
61 Enogtres Šedesát jedna
62 Sixty to Šedesát dva
63 Treogtres Šedesát tři
64 Sixty fire Šedesát čtyři
65 Sixty fem Šedesát pět
66 Sixty seks Sixty six
67 Sixty syv Šedesát sedm
68 Sixty otte Šedesát osm
69 Sixty ni Šedesát devět
70 Halvfjerds Sedmdesát
71 Halvfjerds en Sedmdesát jedna
72 Seventy to Sedmdesát dva
73 Halvfjerds tre Sedmdesát tři
74 Seventy fire Sedmdesát čtyři
75 Halvfjerds fem Sedmdesát pět
76 Halvfjerds seks Sedmdesát šest
77 Halvfjerds syv Sedmdesát sedm
78 Halvfjerds otte Sedmdesát osm
79 Halvfjerds ni Sedmdesát devět
80 Firs Osmdesát
81 Firs ene Osmdesát jedna
82 Firs to Osmdesát dva
83 Eighty tre Osmdesát tři
84 Eighty fire Osmdesát čtyři
85 Eighty fem Osmdesát pět
86 Firs seks Osmdesát šest
87 Firs syv Osmdesát sedm
88 Eighty otte Osmdesát osm
89 Firs ni Osmdesát devět
90 Ninety Devadesát
91 Halvfems én Devadesát jedna
92 Halvfems to Devadesát dva
93 Ninety tre Devadesát tři
94 Halvfems fire Devadesát čtyři
95 Ninety fem Devadesát pět
96 Ninety Six Devadesát šest
97 Ninety syv Devadesát sedm
98 Halvfems otte Devadesát osm
99 Ninety Nine Devadesát devět
100 Et hundrede Sto